Biciclete ASCII

Ce părere aveți de următoarea poză? ++’+”””””””’;”+””+’++++’;””;;;:;;;;””;;;,”+”’+##”;;’;;;:’;’;+;”’:#;;;’:;+;’+”’;”;;;’::;:’::;::;’;#+;:;;:;;:;;;;++:;;;;;’;;;;’;;””+”’;’+;””+”:;;;’;;;;;;++”;;;;;;;;’;;’;””’;”’+”+;”+”’+”’+’+++++’+’+++++++;:;:’ +””+”+””””””””+’+’+++’;+’+:::;:;;;;”’+’+”:”++”+++”;;;’;”’++’+;+;’;#;;+”’+;””’;”””’;;;;;;;::;”’+::;;;:;;’;’:+’;;:;;”:;;:’;:;’;;”;;;’+”++””:;;;’;;;’;;;+;;;;;;;’;;’;””’;++”+”””’+”’++++++++++”++++#+++#+:;;;’ +””+”+’++””””+”””+”””””;;:;’;;”+’+””;’;”;’+++++;;:””’;’++++”’#’#+””;+’;;++;+”+;’;’;’;’;;:;;;’+’;”:’;:;;;’+:;’:::;’;:;;’;:;;+:+;+”;’:;+”’+’:’;;;;””;’+”;’;;;’;;;;;;;’;”+”’++’+’++++++”’+++++++++++++++++++”’;’ +”’+++’+’++””””+”””+”””’+””’;””””’+++””;”+#++”’;”’;”+++’+’+’+;+”’;”+””’;””;;;;;’;’;;;;””’;;’;;’:;;’++’;’;;;;;::;:;;;;;”+;”+’;””;’;:;’;;;;;;;’;;’;;;;”””;”””+;’++’+””++++++’++++’+++++++++++++++++;;+’ ++++++””+””+’;””’;’+;’;”””’++””+”’++++++++”””+’+#+;;;”;;”’+;+:’;’;++;;;’;”++”’+””;;’;;;;;”;;;;;”;;;;””;;’++;;’;;;;;;;;;;’;;;;:++;’;;;+’;;’:’;:’;;;:;;::;;;;;;;;:;;;;’;”;””’++++”+++’+#+’+++++++++++#+++++++++++++’+ ‘+”++’+’++’;’+++”+”+;++”’+””””+”””+”’+++””’+”’+””;;’++”+’+;+#”+’+#;’;;;;”+”””+’;”’;’;;;;’;;’;”;;;””””++’;;;”;”;’;;;;:;;;+’;’;;’;+;;+;’;:;;;;;”;;’;;;’;;;;””;”;;;;’;”+’+”+#++++++++++’+++++++++++++++++’++++ +++””’+’++’++”’++’+”+’++”””””’;;”””””+’+’+’+’+++’++’;;;”””””+”++”’;”;”+””;’;+”;;””’;;;’;;’;;;;:;’;;;;;+”;;;’;’;;””;”””’+””;+”+;’;:;”;;;;;;;’;;’;;’;;”’;’;;”””’;+++’++’+++”+++++++++++++#+++++++++’+++ ++++’+’+’+++++++”””+”””””””””””’;””””””’;”’++:”;’+;’;””+’+++”;”;;;”””;’;+”’;”;;’;;;;’;;;;;;;;’;;;;;”’;;;’;’;;’;;;;’;;;;”””””+””;;;’;;;;;;:+;;;;;’;””’;”;;”””’+++++’++++++++######++++++++++++++++++ ++++’++++++++”””””””””++””’++++””’;;”’;””+””””;+;;;””””+”++”””””””””’+”+#++;;’;;’;;;;;;;;;;;;;;;”;;;’;++;’;;;;;;;;”””’+’+++;;”;’;”;””’+;’;;””’;’;;;;+’;;;;;;’+#++’++++++’++++#+####++++++++++###+++ ++++++++++++””””’++;””””’;’;”+’+’;”;;”’;’;+””;”’;;;;;’;’;;;”””+’+”;’;”;”””’;”””;’;;”’;’;;;””;;;;”;;;;;’;;;;’;+#;;;;;;’;;”;;;;;+”’+””’;;;’;””;;”’;;’++”””;;’;;;+”’++#+’+++++’++#++#+##+++++++++++++++++## ‘+’+++’+++”’+++”++””++”””;;’;’;’;’;””’++#’;;’;’;’;;;”;;’:;;;’;;”’;’;;++;’;’;;;;;;’;’;’;;”;”’+++;;;;”;’;+++;”’;;’;;;;;;”;;;+’;;;”;’;’;;;”;;;+’#’+””’;’;;;;;’;;’;’;;””””’;;;;;’;””+++++’++++++#+++++###+##++++++++++#### ++””++++++++”’+’++’+’++””+”’;’;;””++’+++++””;+;+;”’;;;;;;;””’;+;’;;++;”’;’;;’;;”;’;;’;;;’;”;;;;;””++;;;;;;;;’;;;;;’+;;;;+’;’;”;;;’;;;’+”;’+”””;’;””’;;;;;;’;””;”;;;’;;;’;”;”++++++”’+++#++#####++++++#+++++++++++ ‘++++’++++++”+’++’++++++””””’+”;”+’+’++++#’+;’;’+”’;;;;;;’;;;””’;’;’;”’;+;’;;:;;;;;;;’;;;:;;;”;;:;;;;”:;:;;;;;;;;’;;;;;:’;;;”;;+”””+’;”’;;;+#;;””;;;;’;’;’;’;;;’;;;””+”;”’;”””;’++#’+’++++++++##++++++#+#++++++#++++# ++’++++++’+++++”+’++”””””””+++”+’+#++++”;””””’;’;;”;’;’;’;’;;;+;;;’;’;’;’;;’;;;;;”;;;:;;:’;;;;;;;”;;;”;;’;;;;’;;’;;’;;;;;;”;’;;;”;;;”;:;++””’;:;;’;;’;”;++”;”;+””’;;””’;””’++++””+”++:;+++++++++++++++++++#+# ++’+’++’++++++++++”””””””””’+”’;’+++’;;”””””++++’;’;;:”’;”””’;’;’;””+”;;’;”;;;;;;;’;;;;;;;;’;;:;;;’;’;;;;”+’;;:;;;;::;;;;;’;’;”;;;’;+’;;++’;:;;+;+”’;;’;;;;’;’+;;’;”;’;’;;””’++#++++++++”;;”+++++++++;’++++++#+++ +++’+++++”++’+++”+’+”””””;’++””’+’;””’;””’+;’++++++;;;’;”’;++’;’;’;;;’;”’;;’;;;;;”””;:”;;”’;:;’+”;;;’::;;;’++”;;;;:;:;+’;’;”;””’;”’+’;”’;’::;’;”;+’;”””’;”’;;’;;”;””’+’++#’++++++’+’+++++++++++++++++++++#++#

© 2009-2023 Alex. Burlacu
%d bloggers like this: