Tag: Foto biciclete

 • Celebrități pe 2 roți – Coralie Clément

  Una dintre cele mai promițătoare cântărețe franceze ale ultimilor ani, Coralie Clément se declară a fi pasionată de tot ce înseamnă mișcare în aer liber. “C’est la vie” una dintre piesele ei cele mai cunoscute în Franța are parte de un videoclip în care Coralie Clément își arată pasiunea pentru mișcare.   youtube::thDU6HTaPBM::   “C’est […]

 • Celebrități pe 2 roți – Bette Franke

  Poate mai puțin cunoscută publicului de la noi, Bette Franke este una din cele mai bine cotate modele în acest moment peste ocean… și olandeză fiind și-a păstrat pasiunea pentru biciclete și acolo.

 • Fetelor… sus picioarele!

  Suna interesant titlul nu? 🙂 Ei bine, nu e chiar ceea ce v-ați aștepta… sunt fetele din echipa de urmărire a S.U.A la Campionatele Mondiale de la începutul lunii. Este o imagine de la “revenirea” după o  cursă în care au avut o clasare bună. Foto © Velo Steve

 • Pește cu bicicletă

  Este deja celebră declarația făcută de Gloria Steinem la una din conferințele pro-feminism din secolul trecut, în care aceasta a spus că “O femeie fără bărbat e ca un pește fără bicicletă”. În cursul timpului, fraza cu pricina a tot fost adaptată pentru a servi mai multor motive… dar puțini au fost cei care au […]

 • Celebrități pe 2 roți – Nino Castelnuovo și Catherine Deneuve

  Nino Castelnuovo și Catherine Deneuve într-o scenă din Les Parapluies de Cherbourg (Umbrelele din Cherbourg), 1964

 • Biciclete ASCII

  Ce părere aveți de următoarea poză? ++’+”””””””’;”+””+’++++’;””;;;:;;;;””;;;,”+”’+##”;;’;;;:’;’;+;”’:#;;;’:;+;’+”’;”;;;’::;:’::;::;’;#+;:;;:;;:;;;;++:;;;;;’;;;;’;;””+”’;’+;””+”:;;;’;;;;;;++”;;;;;;;;’;;’;””’;”’+”+;”+”’+”’+’+++++’+’+++++++;:;:’ +””+”+””””””””+’+’+++’;+’+:::;:;;;;”’+’+”:”++”+++”;;;’;”’++’+;+;’;#;;+”’+;””’;”””’;;;;;;;::;”’+::;;;:;;’;’:+’;;:;;”:;;:’;:;’;;”;;;’+”++””:;;;’;;;’;;;+;;;;;;;’;;’;””’;++”+”””’+”’++++++++++”++++#+++#+:;;;’ +””+”+’++””””+”””+”””””;;:;’;;”+’+””;’;”;’+++++;;:””’;’++++”’#’#+””;+’;;++;+”+;’;’;’;’;;:;;;’+’;”:’;:;;;’+:;’:::;’;:;;’;:;;+:+;+”;’:;+”’+’:’;;;;””;’+”;’;;;’;;;;;;;’;”+”’++’+’++++++”’+++++++++++++++++++”’;’ +”’+++’+’++””””+”””+”””’+””’;””””’+++””;”+#++”’;”’;”+++’+’+’+;+”’;”+””’;””;;;;;’;’;;;;””’;;’;;’:;;’++’;’;;;;;::;:;;;;;”+;”+’;””;’;:;’;;;;;;;’;;’;;;;”””;”””+;’++’+””++++++’++++’+++++++++++++++++;;+’ ++++++””+””+’;””’;’+;’;”””’++””+”’++++++++”””+’+#+;;;”;;”’+;+:’;’;++;;;’;”++”’+””;;’;;;;;”;;;;;”;;;;””;;’++;;’;;;;;;;;;;’;;;;:++;’;;;+’;;’:’;:’;;;:;;::;;;;;;;;:;;;;’;”;””’++++”+++’+#+’+++++++++++#+++++++++++++’+ ‘+”++’+’++’;’+++”+”+;++”’+””””+”””+”’+++””’+”’+””;;’++”+’+;+#”+’+#;’;;;;”+”””+’;”’;’;;;;’;;’;”;;;””””++’;;;”;”;’;;;;:;;;+’;’;;’;+;;+;’;:;;;;;”;;’;;;’;;;;””;”;;;;’;”+’+”+#++++++++++’+++++++++++++++++’++++ +++””’+’++’++”’++’+”+’++”””””’;;”””””+’+’+’+’+++’++’;;;”””””+”++”’;”;”+””;’;+”;;””’;;;’;;’;;;;:;’;;;;;+”;;;’;’;;””;”””’+””;+”+;’;:;”;;;;;;;’;;’;;’;;”’;’;;”””’;+++’++’+++”+++++++++++++#+++++++++’+++ ++++’+’+’+++++++”””+”””””””””””’;””””””’;”’++:”;’+;’;””+’+++”;”;;;”””;’;+”’;”;;’;;;;’;;;;;;;;’;;;;;”’;;;’;’;;’;;;;’;;;;”””””+””;;;’;;;;;;:+;;;;;’;””’;”;;”””’+++++’++++++++######++++++++++++++++++ ++++’++++++++”””””””””++””’++++””’;;”’;””+””””;+;;;””””+”++”””””””””’+”+#++;;’;;’;;;;;;;;;;;;;;;”;;;’;++;’;;;;;;;;”””’+’+++;;”;’;”;””’+;’;;””’;’;;;;+’;;;;;;’+#++’++++++’++++#+####++++++++++###+++ ++++++++++++””””’++;””””’;’;”+’+’;”;;”’;’;+””;”’;;;;;’;’;;;”””+’+”;’;”;”””’;”””;’;;”’;’;;;””;;;;”;;;;;’;;;;’;+#;;;;;;’;;”;;;;;+”’+””’;;;’;””;;”’;;’++”””;;’;;;+”’++#+’+++++’++#++#+##+++++++++++++++++## ‘+’+++’+++”’+++”++””++”””;;’;’;’;’;””’++#’;;’;’;’;;;”;;’:;;;’;;”’;’;;++;’;’;;;;;;’;’;’;;”;”’+++;;;;”;’;+++;”’;;’;;;;;;”;;;+’;;;”;’;’;;;”;;;+’#’+””’;’;;;;;’;;’;’;;””””’;;;;;’;””+++++’++++++#+++++###+##++++++++++#### ++””++++++++”’+’++’+’++””+”’;’;;””++’+++++””;+;+;”’;;;;;;;””’;+;’;;++;”’;’;;’;;”;’;;’;;;’;”;;;;;””++;;;;;;;;’;;;;;’+;;;;+’;’;”;;;’;;;’+”;’+”””;’;””’;;;;;;’;””;”;;;’;;;’;”;”++++++”’+++#++#####++++++#+++++++++++ ‘++++’++++++”+’++’++++++””””’+”;”+’+’++++#’+;’;’+”’;;;;;;’;;;””’;’;’;”’;+;’;;:;;;;;;;’;;;:;;;”;;:;;;;”:;:;;;;;;;;’;;;;;:’;;;”;;+”””+’;”’;;;+#;;””;;;;’;’;’;’;;;’;;;””+”;”’;”””;’++#’+’++++++++##++++++#+#++++++#++++# ++’++++++’+++++”+’++”””””””+++”+’+#++++”;””””’;’;;”;’;’;’;’;;;+;;;’;’;’;’;;’;;;;;”;;;:;;:’;;;;;;;”;;;”;;’;;;;’;;’;;’;;;;;;”;’;;;”;;;”;:;++””’;:;;’;;’;”;++”;”;+””’;;””’;””’++++””+”++:;+++++++++++++++++++#+# ++’+’++’++++++++++”””””””””’+”’;’+++’;;”””””++++’;’;;:”’;”””’;’;’;””+”;;’;”;;;;;;;’;;;;;;;;’;;:;;;’;’;;;;”+’;;:;;;;::;;;;;’;’;”;;;’;+’;;++’;:;;+;+”’;;’;;;;’;’+;;’;”;’;’;;””’++#++++++++”;;”+++++++++;’++++++#+++ +++’+++++”++’+++”+’+”””””;’++””’+’;””’;””’+;’++++++;;;’;”’;++’;’;’;;;’;”’;;’;;;;;”””;:”;;”’;:;’+”;;;’::;;;’++”;;;;:;:;+’;’;”;””’;”’+’;”’;’::;’;”;+’;”””’;”’;;’;;”;””’+’++#’++++++’+’+++++++++++++++++++++#++# +++++’++++’+”+”’++++””+”+””+’++++”+++’+++’+”++”’;+””””;;;;;’;’;;’;’;;’;””’++;;””;;;;;;;”’;’;;;;’++’;’+’;;;’;’++”;:”;’;;+’;;;’;”;”:;;”+”””’:;;”;’;”;;;;;””””;’;;”””+++’+#++””’+””+++#:++++++#+#+++++++#++ ++++++++++++’++’++”++””””””;”;”+’+”+”””’++”’;’;’;”’;’;;;”+;;’;””’+;;;’;;;;+’+””;;”;;”’;;;;’;;;;:;;;””’;;”:;;;;+;;;;”;;;’;;;;’;;;;;;+;;+;:’;;;;’;’;”;;”+””+++’;;;;”””+’;”+++++++””’++”’++’;;;’;’+###++#+#+++ ++’+++++++++’++’+++++++++””;’;;’;”;’;’;’;:;”++””’;”””;’;’;;;’;’;;;;”””’+”;+;;’;’;”””;;”’:”;:;;:;;;::’::;;”;;;;;;’;;;”:”’;’;;:””;;’;;:;’;’;;;’;;;:;”;””””’+’++””;”’;””;;’+++’+”’+””’++””””’+”+#+++++++++ +”++++++++++++’++++++++’;””;’;’++;’;;;’.`:++;+’;’;;;”+””;”’;’;;”;”;’;’;;’;+;’;’;;;”;;:;””””;”;;;’;;;;+;;;;”+’;”;;’;;;;’;;;”;;;”++’;;;’;”;;;’;”;;;;”;+”””;’+”’+”+”””””+””++””””””””””””’;’++#”++++ +++++++++’++’+’+++++++’+”’;;;;;;:;’;”;’,:.`’++;””;;:` ,;””+’;;’;’;’;;”;;”;;;””;’;;’;”;”””;;;’;;;;;;;;+;”’;;+:;;;;;’;;;;’;;;;;;;”;;+’;;’+”;’+;;;;”;:;;””+’;+”;’;;”’++”””;’+”’+++++”’;”++’+”’+”++’+”’+’++”++++’++ +++++#+++++”+++++’+’+”;;;;;;;;’;;””;’+;;,’#+’:..,, `;;”;;’;”+’;;;;;;’;’+”’++’;’;;;”+”;;;;’;’;”;;;;;’;;;;;;’;”;;;’;;’;”+;”;’;;’;”+””””’;;’+’;:;’;;;;;;”;’;””””’+””””””’++”++’;+”””+”’++++”””+”++++++ ++#+++++++++”++’++’+++”””;;;;:;;’;”’+++::’#+++”’,`..““ ,””””””;;””’++’+++””;’;’+”;;’;”’;”;;;;;”’;’;;;”;;;’;;””+”;;;”;””’;”;;”””’++;:;’;;’;’;:;;;;;’;;””;”””;;”;;;++”;’+””’+””++++’++”’+’+’++++++#+ +++++++++++’++’+’;’;”;””’;;;’:’;;;’;’;’;:+;##+##+++,,:;:,.` ` :;’;;+;’;;’;;;;”;’+’;++++”;;’;;’;’;;;”””;;;’;;”””;;;’;;;’;;+’;””;’;;:;’;;”’;;’;;;”:,’++’:;;”;;’;;’;’;;”;;;’;+’+’+++”’;;;”+’++’+”’;”’++’+””+”++;’+++’++++++ ####+++++++”””+”+”””’;;’;’;;:;;:;::’;;;+#######,”+;”,;` `”;””’;;;;”;’;’;;;’++”;;””+;’;;:’;;;;;;;’;;”;+’;’+””:’;;””;;;;;::::::;;”;;;;;;;:,,.`.,.“,.;;;;;;;;”;;””’:”’+”+’;””;””””’;;”++’+++””;’+”+’++++’+’++ #+++++++’+’++”++++++”++’;””;;;;;;;;’;:’;;;;+#####,:;’;;’;”.` `;;;””;;;’+’+’+;’;”;’;;’;;;;”;’;;;::;:;’;;””;;”’;’+’+’+’;”’;”’:::;;;;;;,,:;;””;:.“““..,`,;’;+;”;;”’;+;’;’;’;’+”’;;;;”+””+”+”+”++”+”++”+”++”’;””’ ###+#++”++’+++++++++#”++;””;’;;;:;”;;;;’++;”##’,;;”;;;’;. ;;’;’:,..“”+` ,+””+”’:;;;;;;”;;;’;’:’;+”+;””””;””;’;;;;,;’+++++++”’;’;;;;;;:::,,,,,:::::+++’;;:+’;;”’;;;””+’;’;”;+++”’++’++++’+”+++’++’++”””+”””+” ++++++++++++++++#+’++++’+”’+””;;;:;;””’+”;’;’;..””;;’;”. .,;”’;+”””’+;,,’;”+;+”’;;;’;+’;;;”;’;;+’++’+;;”;;’;;;”;”;;;##+++++#++#+++””;;;;;:::::::;’;;++””;””+’+’;;;+’;””’+’+++++””+’+”””’++’+”++;”””+”+”+” +++++++;’+’+#+++++””’+’;’++’;;;”’;;”””’+;+”+..,”+;;;’;’;,+’:,;;;;+++##”;##+#””’++”’;;”;’;”’:;:;;:’;++””’+;’;;;;”;;’;”+”’+++######+++++””’;;:;;;;”+#+++;”’+”+’+;’;”#+#”+#++”#’+”++;”+’;””+’+””””;””’+”””’ ”’:+;’+’#++++#+++’+”;::;;+”;””;’;’;’+’;;##+++’….”’;’;;’;’:++”’;+#####+”+##+:””;+”;’;;;;’;’++”;;::;;”;;””;;’;’;””’+++””+””’+#+####+++++”’;”+##++”+++””+’+’;+”’+”;””’;;;;’++’+”’++””””””++”++’+””’;’++++ ;;’:””’+++++++’+”’;’;””+’;””;:’;;+++’;##++’;,…;+;””:’;++;+++,:,+#++++++”##;’;”’;’;;;;:;’;++++’;;;;’;’;;;:::’;;;++”;++;””+++’+”’+’+##+###+###++++++++””;++’;:;’;+”+’++”;’+”””””+”’+””;”””””;”+”+””;””+”+ ;;;’::;;’++”’+;’+;’;;;;”’+””””;+;”’;’;’+’++”….;”+”;;++`.`###############’:’:;’;;:;;’;;””””;’;’;”+;;”;;’;;”;”+”’+++++++’++’++++’,++#’+########;’;:;””+++’;’;;”++++;””;”+’+;+”’;’;;;;;”””””””++””+++’++++++#+ :;;’;;;:”’;”’;”;””’+;””’;’;;’+;+’;;;;;+’;,;+’,,..`;;+;;;;;+.` :##++’####@##+#::;:;’;’;’:””””+”’+”;;;’;;”’;’;””++++”+’+’+++++’;:;’+:,:’#’####@@##:;+;:;’+’;;’;”””+””;;:;’;;+’;;;’;’;;;”+”’+””””””+;”’++”+’++#’+++ ””””’::;;’;,”’;;+;’;;’;;’:”:;;’;;”,’;;;;;.’;;;,,.. :;;’;;;;.` `;’;”’##;;##+’;;’;’;;”;;;””+”’+”+””++”+;’;”’;”+”+’;””++++”;;;;;:,,:+’,;’+##@@####+’;++’;’+’+;”;”;;;;’;;;:’;:’:;;’;;;+;;”’;””’;;;;;””’+”+””””’+++ ””””;;;;”””:”;”;”;;;”;;;”’;+;;;,:;’;:;:;;::,.. :;;;;::.` […]

 • Imagini de la Milan-San Remo 2011

  Promiteam ceva poze de la cursa clasică Milan-San Remo de anul acesta. Așadar: Primul pluton după intrarea în San Remo.   Următorii   youtube::DxQnD0ethVM:: Scuzați calitatea înregistrării, aceasta fiind făcută cu un telefon mobil. Urmează alte poze în curând.

 • Celebrități pe 2 roți – Paul Newman și Katharine Ross

  Paul Newman și Katharine Ross pe aceeași bicicletă. Scenă din “Butch Cassidy and the Sundance Kid”

 • Pedalând pe cer

  Pedalând pe cer. Găsită aici.

 • O bicicletă interesantă

  Am găsit astăzi niște poze cu o bicicletă cel puțin interesantă. Pare a fi foarte rapidă, însă e greu de încadrat într-un curent anume… poate fixă… poate de oraș… Iată și pozele:   Pozele, împreună cu câteva detalii despre bicicletă pot fi văzute aici.

© 2009-2023 Alex. Burlacu