Category: Terminal

  • 10 Comenzi diverse în terminal

    1. Pentru a vedea toate hosturile virtuale configurate în Apache2 $ /usr/sbin/apache2ctl -S 2>&1 | perl -ne ‘m@.*port\s+([0-9]+)\s+\w+\s+(\S+)\s+\((.+):.*@ && do { print “$2:$1\n\t$3\n”; $root = qx{grep DocumentRoot $3}; $root =~ s/^\s+//; print “\t$root\n” };’ 2. Cautare pe Google.com – pentru funcționare sunt necesare pachetele curl și html2text $ curl -A Mozilla http://www.google.com/search?q=textdecautat |html2text -width 80…

© Alex. Burlacu