10 Comenzi diverse în terminal

1. Pentru a vedea toate hosturile virtuale configurate în Apache2

$ /usr/sbin/apache2ctl -S 2>&1 | perl -ne 'm@.*port\s+([0-9]+)\s+\w+\s+(\S+)\s+\((.+):.*@ && do { print "$2:$1\n\t$3\n"; $root = qx{grep DocumentRoot $3}; $root =~ s/^\s+//; print "\t$root\n" };'

2. Cautare pe Google.com – pentru funcționare sunt necesare pachetele curl și html2text

$ curl -A Mozilla http://www.google.com/search?q=textdecautat |html2text -width 80

3. Actualizează statusul pe Twitter

$ curl -u utilizator:parola -d status="Mesaj postat din consola" http://twitter.com/statuses/update.xml

4. Afișează o histogramă a celor mai încărcate minute dintr-un log de acces apache:

$ cat /var/log/apache2/access.log | awk '{print substr($0,0,12)}' | uniq -c | sort -nr | awk '{printf("\n%s ",$0) ; for (i = 0; i<$1 ; i++) {printf("*")};}'

5. Descarcă lista de ip-uri isc.sans.org și o adaugă la coada iptables

curl -s http://isc.sans.org/sources.html|grep "ipinfo.html"|awk -F"ip=" {'print $2'}|awk -F"\"" {'print $1'}|xargs -n1 sudo iptables -A OUTPUT -j DROP -d > 2&>1

6. Ce fișiere/directoare îmi ocupă spatiul pe disc

$ du -aB1m|awk '$1 >= 100'

7. Afișează toate IP-urile

$ ifconfig | awk '/ddr:[0-9]/ {sub(/addr:/, ""); print $2}'

8. Afișează toate conexiunile active la un gateway

$ cat /proc/net/ip_conntrack | grep ESTABLISHED | grep -c -v ^#

9. Caută fișiere duplicate după MD5 (și șterge hash-ul final) – operațiune de durată

$ find -type f -exec md5sum '{}' ';' | sort | uniq --all-repeated=separate -w 33 | cut -c 35-

10. Afișează evenimentele din calendarul personal ținut în Google Calendar

$ wget -q -O - 'URL/full?orderby=starttime&singleevents=true&start-min=2009-06-01&start-max=2009-07-31' | perl -lane '@m=$_=~m/(.+?)

Unde trebuie înlocuit URL adresa perspmală privată/publică a url-ului în format XML, și data pentru care se dorește vizualizarea în format YYYY-mm-dd


Posted

in

,

by

Comments

One response to “10 Comenzi diverse în terminal”

  1. florin Avatar
    florin

    ce zici de “netstat -tlpa | grep ESTABLISHED” pt conexiunile active?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Alex. Burlacu