Categories
Linux Terminal

10 Comenzi diverse în terminal

1. Pentru a vedea toate hosturile virtuale configurate în Apache2

$ /usr/sbin/apache2ctl -S 2>&1 | perl -ne '[email protected]*port\s+([0-9]+)\s+\w+\s+(\S+)\s+\((.+):.*@ && do { print "$2:$1\n\t$3\n"; $root = qx{grep DocumentRoot $3}; $root =~ s/^\s+//; print "\t$root\n" };'

2. Cautare pe Google.com – pentru funcționare sunt necesare pachetele curl și html2text

$ curl -A Mozilla http://www.google.com/search?q=textdecautat |html2text -width 80

3. Actualizează statusul pe Twitter

$ curl -u utilizator:parola -d status="Mesaj postat din consola" http://twitter.com/statuses/update.xml

4. Afișează o histogramă a celor mai încărcate minute dintr-un log de acces apache:

$ cat /var/log/apache2/access.log | awk '{print substr($0,0,12)}' | uniq -c | sort -nr | awk '{printf("\n%s ",$0) ; for (i = 0; i<$1 ; i++) {printf("*")};}'

5. Descarcă lista de ip-uri isc.sans.org și o adaugă la coada iptables

curl -s http://isc.sans.org/sources.html|grep "ipinfo.html"|awk -F"ip=" {'print $2'}|awk -F"\"" {'print $1'}|xargs -n1 sudo iptables -A OUTPUT -j DROP -d > 2&>1

6. Ce fișiere/directoare îmi ocupă spatiul pe disc

$ du -aB1m|awk '$1 >= 100'

7. Afișează toate IP-urile

$ ifconfig | awk '/ddr:[0-9]/ {sub(/addr:/, ""); print $2}'

8. Afișează toate conexiunile active la un gateway

$ cat /proc/net/ip_conntrack | grep ESTABLISHED | grep -c -v ^#

9. Caută fișiere duplicate după MD5 (și șterge hash-ul final) – operațiune de durată

$ find -type f -exec md5sum '{}' ';' | sort | uniq --all-repeated=separate -w 33 | cut -c 35-

10. Afișează evenimentele din calendarul personal ținut în Google Calendar

$ wget -q -O - 'URL/full?orderby=starttime&singleevents=true&start-min=2009-06-01&start-max=2009-07-31' | perl -lane '@m=$_=~m/(.+?)

Unde trebuie înlocuit URL adresa perspmală privată/publică a url-ului în format XML, și data pentru care se dorește vizualizarea în format YYYY-mm-dd

Categories
Ubuntu Uncategorized

Scurtă listă de comenzi în Ubuntu (mai mult sau mai puțin utile)

Aruncând o privire la comenzile pe care l-am executat in ultima perioadă, mi-a venit ideea de a le strânge la un loc pe cele mai des utilizate. Deși personal folosesc Gnome, am căutat să pun în listă și echivalentul pentru KDE. Dacă nu se potrivesc, aștept cu interes corecții.

Așadar, pe categorii, lista arată cam așa:

Comenzi care necesită / oferă privilegii:

sudo comandă – executa comanda cu drepturi de root

sudo su – alocă o consolă utilizatorului root, toate comenzile viitoare executate din acest punct vor fi executate cu privilegiile utilizatorului root

sudo su utilizator – aloca o consolă utilizatorului, toate comenzile vor fi executate cu drepturile utilizatorului

sudo -k – resetează drepturile inițiale, următoarea comandă sudo va cere din nou o parolă pentru a rula.

sudo visudo – deschide spre editare fișierul /etc/sudoers, de unde se poate configura sudo.

passwd – această comandă schimbă parola de acces

gksudo comandă – execută în Gnome o comandă cu drepturi de root

gksudo nautilus – deschide o fereastră a navigatorului Gnome având drepturi de root

kdesudo comandaexecută în KDE o comandă cu drepturi de root

kdesudo konquerordeschide o fereastră a navigatorului KDE având drepturi de root


Comenzi sistem

uname -r – afișează versiunea de kernel

uname -a – afișează toate informațiile despre kernelul instalat

lsb_release -a – afișează detalii despre distribuția Ubuntu instalată


Comenzi de rețea

sudo /etc/init.d/networking (start|stop|restart) – pornește, oprește sau repornește serviciul de rețea

sudo nano /et/network/interfaces – deschide pentru editare fișierul de configurare a interfețelor de rețea (după modificări în acest fișier este necesară repornirea servidiului de rețea)

sudo ifconfig -a – afișează detalii despre toate interfețele de rețea configurate in sistem

sudo iwconfig – arată informații despre interfețele wireless

sudo iwlist scan – caută rețele wireless

sudo ifup interfață – activează o interfață de rețea

sudo ifdown interfață – dezactivează o interfață de rețea


Comenzi asupra serviciilor din sistem se rulează cu sudo

start serviciu – pornește un serviciu (cu Upstart)

stop serviciu – oprește un serviciu (cu Upstart)

status serviciu – verifică dacă un serviciu este activ (cu Upstart)

/etc/init.d/serviciu start – pornește un serviciu (SysV)

/etc/init.d/serviciu stop – oprește un serviciu (SysV)

/etc/init.d/serviciu restart – repornește un serviciu (SysV)

/etc/init.d/serviciu status – verifică starea unui serviciu (SysV)


Comenzi cu serverul grafic (de asemenea se rulează cu sudo)

/etc/init.d/gdm restart – repornește serverul X (când folosim Gnome)

/etc/init.d/kdm restart – repornește serverul X (când folosim KDE)

nano /etc/X11/xorg.conf – deschide pentru editare fișierul de configurare a serverului X

sudo dpkg-reconfigure – reconfigure xserver-xorg-phigh – resetează configurația serverului X

Ctrl+Alt+Bksp – Resetează serverul X

Ctrl+Alt+F(Nr) – Schimbă in consola Nr

Ctrl+Alt+F7 – Reîntoarcere în mediul grafic (înapoi în X)


Comenzi pentru Firewallul intern (ufw)

ufw enable – pornește firewall

ufw disable – oprește firewall

ufw default allow – stabilește ca regulă de bază acceptarea tuturor conexiunilor

ufw default denystabilește ca regulă de bază respingerea tuturor conexiunilor

ufw status – arată regulile stabilite

ufw allow port Nr – acceptă conexiuni la portul Nr

ufw deny port Nr – respinge conexiunile la portul Nr

ufw deny from ip xxx.xxx.xxx.xxx – respinge conexiunile de la adresa xxx.xxx.xxx.xxx