10 Comenzi diverse în terminal

1. Pentru a vedea toate hosturile virtuale configurate în Apache2
$ /usr/sbin/apache2ctl -S 2>&1 | perl -ne '[email protected]*port\s+([0-9]+)\s+\w+\s+(\S+)\s+\((.+):.*@ && do { print "$2:$1\n\t$3\n"; $root = qx{grep DocumentRoot $3}; $root =~ s/^\s+//; print "\t$root\n" };'
2. Cautare pe Google.com - pentru funcționare sunt necesare pachetele curl Citeste mai mult