Instalarea Awstats în Ubuntu

De curând am avut nevoie să analizez (offline) log-uri ale unui server web din ultimii 4 ani, iar după ceva căutări m-am oprit la doua variante: “Awstats” și “Visitors“.

Visitors este disponibil în pachetele de bază ale Ubuntu și poate fi instalat simpul cu:

$ sudo apt-get install visitors 

Iar după instalare, pagina de manual poate fi accesată aici. http://manpages.ubuntu.com/manpages/karmic/man1/visitors.1.html

Dar, nu de visitors vreau să povestesc acum ci de Awstats care s-a dovedit a fi ceva mai interesant de instalat și configurat.

În primul rând, trebuie instalat Awstats

$ sudo apt-get install awstats

Pentru că pe mine m-a interesat să aflu și din ce țări au venit vizitatorii,

$ sudo apt-get install libnet-ip-perl libgeo-ipfree-perl

Am creat apoi un fișier de configurare pentru serverul Apache2 instalat local

$ sudo cp /etc/awstats/awstats.conf /etc/awstats/localhost.conf

În acest fișier am modificat următorii parametri:

# apache2
LogFile="/var/log/apache2/localhost-access.log"

<p style="text-align: justify"># domain name
SiteDomain="localhost"

<p style="text-align: justify">LogFormat=1

Tot în fișierul de configurare am activat și modulele de care aveam nevoie:

LoadPlugin="tooltips"
LoadPlugin="geoipfree"

După toată treaba asta, am încărcat baza Awstats

$ sudo /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=localhost -update

Acuma în fereastra de terminal unde am rulat comanda de mai sus au apărut următoarele:

Create/Update database for config "/etc/awstats/localhost.conf" by AWStats version 6.9 (build 1.925)
From data in log file "/var/log/apache2/localhost-access.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Searching new records from beginning of log file...
Phase 2 : Now process new records (Flush history on disk after 20000 hosts)...
Jumped lines in file: 0
Parsed lines in file: 245841
Found 0 dropped records,
Found 0 corrupted records,
Found 0 old records,
Found 245841 new qualified records.

Pasul următor a fost să configurez serverul Apache 2 să știe despre ce e vorba în propoziție:
Pentru asta, am creat un fișier /etc/apache2/conf.d/statistics în care am scris următoarele:

Alias /awstatsclasses "/usr/share/awstats/lib/"
Alias /awstats-icon/ "/usr/share/awstats/icon/"
Alias /awstatscss "/usr/share/doc/awstats/examples/css"
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
ScriptAlias /statistics/ /usr/lib/cgi-bin/
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

Am restartat Apache

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Iar intr-o browser am pus http://localhost/statistics/awstats.pl
De aici, distracția fiecăruia să-și vadă informațiile despre vizitatori.
Ca un sfat, din experiența proprie, dacă se lucrează pe seturi mari de înregistrări e bine acestea să se “spargă” în fișiere cât mai mici (până în 20000 de înregistrări pe fișier).

În cazul în care constatați că ați reușit să faceți o plăcintă cu varză și spaghete din loguri, datele din Awstats se pot reseta astfel (comenzi care se execută cu drepturi de root:

$ cd /var/lib/awstats
$ rm *

Viteza de procesare a awstats e foarte mică însă odată încărcate datele actualizările se fac decent.

Și poate că și azi mă chinuiam să aflu cum se configurează corect Awstats în Ubuntu dacă nu era forumul Ubuntu.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© Alex. Burlacu